Met warme aandacht en plezier begeleid ik teams naar een betere communicatie, samenwerking en het behalen van resultaten. Ik kan teams leren gebruik te maken van de schoonheid van de verschillen die er tussen de teamleden zijn en de wijsheid van de minderheid te benutten bij het nemen van beslissingen en het behalen van resultaten.

Als je het beste uit je zelf en je team kunt halen door inspirerend samen te werken, elkaar kunt aanspreken, werk je met plezier aan resultaten en gestelde doelen. Dat lukt niet altijd omdat er vaak patronen zijn waardoor de onderlinge relaties verstoord kunnen zijn en niet alles besproken wordt wat voor een goede samenwerking nodig is.

In de teamcoaching werk ik samen met jullie aan veiligheid en vertrouwen om blokkades op te ruimen, effectiever te communiceren, interactie tussen de teamleden te verbeteren en meer samen te werken aan de ambities van het team.

Ik werk hierbij met verschillende methodes, waaronder de Birkman methode en werkvormen. 

certified professional birkman methode

Wat is Birkman?

De Birkman Methode ontwikkelt en versterkt het menselijk kapitaal binnen organisaties en helpt individuen hun innerlijke potentieel te realiseren. Het opbouwen van een beter inzicht in menselijk kapitaal is de drijvende kracht achter creatieve oplossingen, vertrouwensrelaties, effectieve processen en doelgerichte acties.

De Birkman Methode helpt leiders, medewerkers, studenten en teams deze verborgen kwaliteiten te onthullen. Onze wetenschappelijk ontwikkelde, multidimensionale meting biedt inzicht in persoonlijkheidskenmerken en beroepsgegevens om het unieke gedrag van individuen in verschillende situaties en bedrijfstakken te helpen begrijpen.

Bron: De Birkman methode

Over de Streep

Tijdens een 'Over de Streep’ dag is het mogelijk om thema’s die voor het team van belang zijn met elkaar te bespreken, zich bewust te worden van eigen gedrag en tot een beter begrip voor elkaar te komen en hierover nieuwe afspraken met elkaar te maken. Deze dag wordt op maat gemaakt. Alle leden van een team, inclusief leidinggevenden nemen hieraan deel.

Het doel van deze dag is openheid, verbinding en vertrouwen te creëren om in de toekomst dit soort thema’s met elkaar te kunnen bespreken en veranderingen aan te gaan.
We gaan op deze dag :

  • Actief met elkaar aan de slag, het team wordt letterlijk ik beweging gezet
  • Met elkaar onderwerpen bespreken die op dat moment sterk leven in het team
  • Ervaringen delen met elkaar
  • Met elkaar in kleinere groepen hierover in gesprek en worden ons bewust van onze eigen bijdrage, weerstanden, beperkingen en uitdagingen, wat er goed gaat en wat er beter kan
  • Afspraken maken met elkaar.